19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Rozšírenie národného etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov

20. 9. 2022 14:29
3m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Pavol Blahušiak (Slovenský metrologický ústav)

Popis

Slovenský metrologický ústav získal v roku 2022 projekt APVV s názvom „Rozšírenie národného etalónu v kľúčovej oblasti pre hospodárstvo SR“. Hlavným prínosom projektu je vybudovanie primárneho etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov, čím sa zabezpečí realizácia jednotky na najvyššej úrovni a súčasne bude možné merať ďalšiu veličinu, anizotropiu. Týmto spôsobom sa rozšíri existujúci systém merania na Slovensku a eliminuje sa potreba nadväznosti na etalóny vyšších rádov v zahraničí. Vybudovanie primárneho etalónu je založené na metóde mangánového kúpeľa, ktoreho podstatou je neutrónová aktivačná analýza. Sledovaným prvkom, ktorý sa v dôsledku záchytu neutrónov aktivuje je mangán, a to prostredníctvom reakcie 55Mn(n,g)56Mn. Aktivita 56Mn je priamo úmerná emisii neutrónového zdroja a je určená pomocou gamaspektrometrickej analýzy. Vonkajší okruh zabezpečí kontinuálne meranie aktivity roztoku za účelom minimalizácie neistôt súvisiacich s premenou 56Mn ako aj jednoduchší odber vzoriek roztoku, vďaka čomu bude možné použiť viacero metód na stanovenie mernej aktivity roztoku. SMÚ disponuje kvapalinovým scintilačným spektometrom na báze TDCRG. Aktivita 56Mn bude stanovená aj pomocou tejto metódy, čím je možné prepojiť dve, na sebe nezávislé metódy stanovenia aktivity roztoku, a teda aj stanovenia emisie rádionuklidového zdroja. V rámci prípravy návrhu riešenia budú využité dva výpočtové programy MCNP6 a SCALE6.

Hlavní autoři

Pavol Blahušiak (Slovenský metrologický ústav) Jarmila Slučiak (Slovenský metrologický ústav) Matej Krivošík (Slovenský metrologický ústav) Andrej Javorník (Slovak Institute of Metrology) Jakub Luley (Slovak University of Technology in Bratislava) Branislav Vrban (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia) Vendula Filová (Institute of Nuclear and Physical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava) Štefan Čerba (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.