19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Porovnanie metrologických charakteristík vybraných typov meradiel dávkového ekvivalentu

20. 9. 2022 9:58
3m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Jana Vajdová (VUJE a.s.)

Popis

Príspevok obsahuje porovnanie správnosti (tesnosť zhody medzi výsledkom merania a skutočnou hodnotou meranej veličiny – accuracy) merania vybraných typov meradiel príkonu dávkového ekvivalentu žiarenia gama. Porovnávané boli meradlá používané na Oddelení osobnej dozimetrie a dozimetrie ŽP, VUJE, a.s. pre monitorovanie pracovného prostredia a zdrojov ionizujúceho žiarenia v kontrolovaných pásmach a pre monitorovanie osobných dávok pracovníkov.
Uvedené sú základné metrologické charakteristiky meradiel podľa údajov výrobcov (merací a energetický rozsah, citlivosť merania, typ detektora atď.). Správnosť výsledkov meraní jednotlivých meradiel bola hodnotená na základe výsledkov certifikovaných kalibračných meraní vykonaných v období 2014 až 2022. Pri kalibrácii bol použitý monoenergetický zväzok Cs-137 (662 keV), preto pri reálnych meraniach so zvýšeným podielom rozptýleného žiarenia nemusia byť dosiahnuté rovnaké výsledky ako pri kalibrácii. Výsledky kalibračných meraní sú uvedené graficky s uvedením relatívnej odchýlky od referenčnej hodnoty (chyby merania) a jej rozšírenej neistoty. Prevažná časť kalibračných meraní bola vykonaná Slovenským metrologickým ústavom, ostatné VF, s.r.o. (MGD-02), GIHMM (RS-03X, RS-04X) a kalibračným laboratóriom SE, a.s. v Mochovciach. Kalibrácie boli vykonávané v rozsahu 0.1 µSv/h až 1 Sv/h.
Porovnávaných bolo 22 kusov a 10 typov ručných prenosných a pevne inštalovaných meradiel, kalibrovaných na príkon priestorového dávkového ekvivalentu. Ďalej bolo porovnávaných 10 ks 2 typov elektronických osobných dozimetrov, kalibrovaných na osobný dávkový ekvivalent.
Uvedené hodnotenie môže byť prínosné pre výber vhodného typu meradla v závislosti od jeho určenia a účelu budúceho používania.

Hlavní autoři

Alojz Slaninka Jana Vajdová (VUJE a.s.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.