19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Reverzní metoda Monte Carlo s využitím výpočetního kódu MCNP

20. 9. 2022 11:15
15m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Prof. Tomáš Trojek (FJFI, ČVUT v Praze)

Popis

Metoda Monte Carlo je často využívaným nástrojem pro modelování transportu ionizujícího záření v látce. Při tomto procesu jsou simulovány jednotlivé částice na základě známých účinných průřezů interakcí. Vstupními údaji pro výpočet jsou popis zdroje záření, geometrické uspořádání experimentu a složení použitých materiálů. Výstupem výpočtu pak mohou být charakteristiky pole záření v požadovaném místě nebo odezva detektoru.
V případě reverzní metody je tomu však naopak. Z výsledků měření, např. odezvy detektoru, je možné určit podmínky experimentu. Základem tohoto postupu je iterační proces, v rámci kterého jsou prováděny klasické Monte Carlo simulace, přičemž pro každý výpočet jsou vstupní údaje postupně upravovány tak, aby bylo dosaženo co nejlepší shody Monte Carlo výpočtu s výsledkem experimentu.
Reverzní metoda Monte Carlo s využitím programu MCNP byla demonstrována na jednoduchém přikladu, kdy svazek záření z miniaturní rentgenky dopadal na neznámý materiál, ve kterém se záření rozptylovalo nebo absorbovalo za následné produkce charakteristického záření. Toto záření bylo detekováno spektrometrickým polovodičovým detektorem SDD (Silicon Drift Detector). Ze získaného spektra rentgenového záření bylo možné po několika výpočetních iteracích určit základní strukturu a složení použitého materiálu.

Hlavní autor

Prof. Tomáš Trojek (FJFI, ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.