19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Analýza, zpracování a interpretace dat z letecké spektrometrie gama s využitím BLP

20. 9. 2022 13:35
15m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Popis

Bezpilotní letecké prostředky (BLP, drony) nabízí v poslední době čím dál širší uplatnění v řadě oblastí. Jednou z nich je radiační monitorování pro havarijní účely, případy teroristických akcí, geologický průzkum, monitorování životního prostředí a ekologických zátěží, vyhledávání opuštěných zdrojů, apod. Využití malých dronů má své specifické požadavky, dané omezenou nosností a tedy rozměry/hmotností, resp. účinností nesených detekčních systémů. S gama spektrometrickým monitorováním jsou spojeny i některé protichůdné požadavky na dobrou statistiku spekter v širokém energetickém intervalu do 3 MeV na straně jedné a požadavku na pokrytí co největší monitorované plochy s dostatečným prostorovým rozlišením, tj. požadavků na krátkou dobu jednoho skenu (typicky doba akvizice spektra 1 s), resp. rychlosti letu.
Pro potřeby analýzy, zpracování a interpretace experimentálních gama spektrometrických dat pro různé účely monitorování byla provedena řada modelových výpočtů odezev spektrometru. Pro stanovení koncentrací K, U, Th a kontaminace 137Cs byly vypočteny odezvy pro seminekonečný zdroj a výšky letu do 10 m nad terénem. Pro stanovení příkonu kermy ve vzduchu v místě měření byly vypočteny matice odezvy detekčního systému. Pro úlohu vyhledávání bodového zdroje byly vypočteny pro vybrané radionuklidy a výšky letu nad zdrojem kalibrační faktory pro odhad aktivity zdroje. Modelovány byly i korekce výškové závislosti a závislost prostorového rozlišení na výšce letu pro terestriální složku a povrchovou kontaminaci vybranými radionuklidy. Modelové výpočty byly provedeny pro spektrometr Georadis D230A s dvojicí detektorů 2”x2” NaI(Tl) s využitím kódu MCNP6.2. V příspěvku jsou diskutovány uvedené výsledky a jejich aplikace při zpracování experimentálních spektrometrických dat.

Hlavní autor

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.