19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Detektor pro měření kosmického ionizujícího záření na palubách letadel založený na plastovém scintilátoru s tvarovým rozpoznáváním pulzů

20. 9. 2022 9:25
15m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.)

Popis

Měření kosmického ionizujícího záření v letových výškách je obvykle prováděno kvůli verifikaci algoritmů počítajících radiační dávku letového personálu a pro zkoumání vlivu vesmírného počasí na radiační pole v atmosféře. Směsná radiační pole v atmosféře jsou velice komplexní, časově i prostorově proměnná a obsahují různé druhy částic s velkým rozpětím energií. Proto je velice obtížné správně měřit radiační dávky na palubách letadel. Detektor, který bude na přednášce představen, se o to pokouší.
Detektor je založený na plastovém scintilátoru, který podporuje tvarové rozpoznávání pulzů, tudíž lze částečně odlišit částice na základě jejich lineárního přenosu energie. Tato schopnost je využívána především k rozpoznání rychlých neutronů, které mají v letových výškách největší příspěvek k radiační zátěži. Jejich příspěvek je přibližně 30 až 60 % celkové efektivní dávky - záleží zejména na výšce, zeměpisné šířce a slunečním cyklu. V přednášce budou prezentovány parametry detektoru, výsledky experimentů v různých svazcích ionizujícího záření a srovnání s výpočetním programem CARI-7, který je používaný pro výpočet dávek letového personálu.

Hlavní autoři

Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.) Martin Kákona (ÚJF) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.