8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Monitorovanie radónu vo vybraných materských školách na Slovensku

10. 11. 2021 10:10
15min
Přednáška Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Monika Müllerová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)

Popis

Na Slovensku bolo počas jedného roka monitorovaných 17 materských škôl. Vo vybraných materských školách bolo uskutočnené kontinuálne meranie objemovej aktivity radónu vo vnútornej atmosfére po dobu približne 2 týždňov, gamaspektrometrické meranie pôd okolitého pozemku a určenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. Najvyššie objemové aktivity radónu vo vnútornej atmosfére boli pomocou stopových detektorov zistené v čase letných prázdnin, keď materská škola bola zatvorená po dobu jedného mesiaca. Kontinuálne meranie ukázalo maximá meraných objemových aktivít radónu počas víkendov. Priemerné ročné objemové aktivity radónu určené pomocou stopových detektorov v škôlkach boli v rozptyle od 75 do 1810 Bq/m$^{3}$. Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa pohybovala v rozsahu 13 až 320 kBq/m$^{3}$. Závislosť medzi objemovou aktivitou radónu v pôdnom vzduchu a vnútorným ovzduším mala lineárny priebeh.

Táto práca bola finančne podporená Medzinárodným vyšehradským fondom (projekt č. 21510153) a Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0213/18 a VEGA projekt č. 2/0083/18).

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Monika Müllerová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) Karol Holý (FMFI UK v Bratislave) Patrícia Kureková Iveta Smetanová (Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.