8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Seznam účastníků

Účastníků: 159

First Name Last Name Affiliation
Adriana Sokolíková Úrad jadrového dozoru SR
Alžbeta Brandýsová FMFI UK v Bratislave
Alžběta Filipová FVZ v Hradci Králové, UO
Andrea Šagátová STU v Bratislave, FEI
Anita Zubáková Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Anna Jelínek Michaelidesová ODZ ÚJF AV ČR
Anna Lierová Katedra radiobiologie, FVZ, UO
Antje Dietrich OncoRay, Dresden, Germany
Benoit Lefebvre ELI Beamlines
Branislav Stríbrnský ÚJFI FEI STUBA
Branislav Vrban Slovak University of Technology in Bratislava
Carlos Granja ADVACAM s.r.o.
Dagmar Křížová EMPOS, spol. s r.o.
Dagmar Štěpánová Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dan Reimitz SÚRO
Dana Kurková SÚRO v. v. i.
Daniela Ekendahl SÚRO, v.v.i.
Darina Budošová Trnavská univerzita, FZaSP
David John ČVUT v Praze, FJFI
David Strnad ČVUT v Praze, FJFI
Denisa Nikodemová Nikodemová SZU Bratislava
Dominik Otoupal ČEZ, a.s. JE Dukovany
Dominika Švecová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Dušan Daniška FEI STU
Dušan Krásny JAVYS, a.s., Bratislava, Slovensko
Dušan Solivajs Slovenská legálna metrológia, n.o.
Dušan Šalát Ústav radiačnej ochrany s.r.o.
Dávid Bednár FEI STU v Bratislave
Elham Parsimehr Biofyzikální ústav AV ČR
Eliska Fialova SUJCHBO,v.v.i.
Eliška Hynková SÚJB
Erik Andrássy PRIF UK v Bratislave
Eva Pagáčová Biofyzikální ústav AV ČR
Eva Stýblová Zdravotně sociální fakulta JU / URT
Eva Zemanová Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Eva Zemanová SÚJCHBO, v.v.i
Friedo Zölzer Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hana Linhartová ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
Hana Procházková Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Hana Sýbková SÚJCHBO, v.v.i.
Irena Koniarová FJFI ČVUT v Praze
Irina Danilova UJF CAS CZ
Iva Ambrožová Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Iva Šímová JČU v Českých Budějovicích
Ivan Klenovic Úrad jadrového dozoru SR
Ivana Bonková Slovenský metrologický ústav
Ivana Ženatá Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Iveta Smetanová Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i.
Jakub Dvořák VF, a.s.
Jakub Kákona CTU - Faculty of Electrical Engineering
Jakub Luley Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jakub Šlegl ÚJF AV ČR
Jan Helebrant Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Jan Hřebeček Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Jan Procházka Jihočeská univerzita v Č.Bud., Zemědělská fakulta
Jan Škrkal SÚRO, v.v.i.
Jan Štika ČVUT v Praze, FJFI
Jana Hudzietzová ČVUT v Praze, FBMI
Jana Klementová Ústav jaderné fyziky AV ČR
Jana Šmoldasová Český metrologický institut
Jarmila Slučiak Slovenský metrologický ústav
Jaromír Andrle CANBERRA-PACKARD, s. r. o.
Jaroslav Klusoň KDAIZ FJFI ČVUT v Praze
Jaroslav Šolc Český metrologický institut
Jaroslava Volfová SÚJB
Jitka Pikulíková Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Jiří Kolář NUVIA a.s.
Jiří Martinčík ČVUT v Praze, FJFI
Jiří Toufar Biofyzikální ústav, AVČR
Jiří Čulen VF, a.s.
Josef Holeček SÚJCHBO Kamenná v.v.i.
Josef Vošahlík SÚJCHBO, v.v.i.
Jozef Sabol Policejní akademie ČR v Praze
Ján Kubančák Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Kamila Johnová KDAIZ FJFI ČVUT v Praze
Karel Katovský Vysoké učení technické v Brně
Karel Uvira SEZIT plus s.r.o.
Karol Böhm Úrad verejného zdravotníctva SR
Kateřina Křováková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kateřina Limburská ČVUT v Praze, FJFI
Kateřina Pachnerová Brabcová ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.
Ladislav Tomášek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Ladislav Viererbl Centrum výzkumu Řež
Ladislav Vávra SÚJB
Lenka Andrejsová MO, FVZ UO v Hradci Králové
Lenka Thinová ČVUT v Praze, FJFI
Lucia Pernická JAVYS, a.s.
Lucie Dobešová Biofyzikální ústav AVČR
Lucie Podešvová SÚJB
Ludmila Auxtová RÚVZ Banská Bystrica
Lukáš Ondrák FJFI, ČVUT v Praze
Marek Sommer Oddělení dozimetrie záření
Marek Češpivo CANBERRA-PACKARD, s. r. o.
Marie Davídková ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.
Marie Kubínová Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Marie Zankl Helholmtz Centrum München (GmBh), Germany
Marko Fülöp ABRS s.r.o.
Martin Kaschner ČVUT v Praze, FJFI
Martin Kákona Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i.
Martin Čermák DIAMO, státní podnik, o. z. SUL Příbram
Martin Šefl USTUR, Washington State University
Martina Horváthová Trnavská univerzita FZaSP
Martina Lužová ÚJF AV ČR
Matej Forgáč Jacobs Slovakia s.r.o.
Michaela Kapuciánová Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Michaela Kozlovská SÚJCHBO v.v.i.
Milan Hort SÚJB
Monika Müllerová Univerzita Komenského v Bratislave
Natália Žabková Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Natálie Kostihová Chemcomex a.s.
Oldřich Zahradníček Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Olena Velychko Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Olga Kopečná BFÚ AVČR Brno
Ondřej Ploc Ústav jaderné fyziky AV ČR v.v.i.
Ondřej Šťastný Vysoké učení technické v Brně
Pavel Fojtík Státní ústav radiační ochrany
Pavel Kundrát ODZ ÚJF
Pavel Šimek ÚJF AV ČR, v.v.i.
Peter Jurka Úrad jadrového dozoru SR
Petr Otáhal SÚJCHBO, v.v.i.
Petr Schmutzer SÚJB
Radoslav Böhm FMFI UK, Bratislava
Ronald Langer Ústav experimentálnej fyziky SAV
Růžena Pavlíková Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Růžena Šináglová SÚJB
Silvia Dulanská Lekárska fakulta UK
Tatiana Ďúranová VUJE, Inc., Trnava, Slovensko
Tereza Hanušová ČVUT v Praze, FJFI
Terézia Eckertová FMFI UK
Tibor Rapant JAVYS, a.s., Bratislava, Slovensko
Tomáš Czakoj Centrum výzkumu Řež
Tomáš Müller Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Tomáš Slavíček ÚTEF ČVUT v Praze
Tomáš Trojek ČVUT v Praze, FJFI
Tomáš Urban FJFI ČVUT v Praze
Tomáš Vrba ČVUT v Praze, FJFI
Tomáš Čechák ČVUT v Praze,FJFI
Tsvetan Dachev SRTI-BAS, Sofia, Bulgaria
Veronika Durdyová Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Veronika Olsovcova ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR
Vladimír Dufek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Vladimír Lesay Ing. Vladimír Lesay - ECOSPRING
Vojtěch Stránský Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Vojtěch Suchánek FN v Motole
Vojtěch Valášek ODZ, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Václav Štěpán FJFI ČVUT v Praze
Zdenka Balogová Nemocnice Na Homolce
Zdeněk Rozlívka SURO
Zdeněk Zelenka NUVIA Dosimetry, s.r.o., Praha
Zina Čemusová Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Zuzana Bárdyová Trnavská univerzita v Trnave
Zuzana Freitinger-Skalická Zdravotně sociální fakulta JU
Zuzana Jamborová ODZ, UJF AV CZ
Zuzana Šinkorová Univerzita obrany
Ľudovít Lipták ABmerit s.r.o.
Štefan Čerba Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žaneta Kantová Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.,
Željka Knežević Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Croatia