8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Modelování dávkového příkonu gama uvnitř kalibrační základny pro terénní spektrometry

10. 11. 2021 14:48
3min
Miniprezentace Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Kamila Johnová (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze)

Popis

Terénní spektrometry záření gama používané ke stanovení obsahu přírodních radionuklidů v horninách jsou v České republice kalibrovány pomocí pozemních standardů umístěných na kalibrační základně DIAMO s.p. ve Stráži pod Ralskem. Metodika kalibrace pomocí těchto standardů předpokládá nabrání celkem čtyř spekter po jednom na každém ze standardů. Ve stávajícím uspořádání jsou uživateli při kalibraci k dispozici údaje o obsahu přírodních radionuklidů (K-40, U-238 a Th-232), které byly naměřeny certifikovaným spektrometrem na středech každého ze standardů.

S rozvíjejícími se technickými možnostmi a novými spektrometry, které přicházejí na trh se nabízí možnost rozšíření použitelnosti kalibračních standardů pro další typy kalibračních měření a kalibračních geometrií - zejména měření v různých místech základny, různých výškách apod. Pro tyto účely je třeba znát pole záření gama v celém vnitřním prostoru základny. V naší práci představíme výpočetní odhad pole dávkových příkonů záření gama od přírodních radionuklidů (K-40 a přeměnových řad U-238 a Th-232) uvnitř objektu stanovený výpočtem Monte Carlo. Náš výpočet využívá podrobný model kalibrační základny verifikovaný řadou měření realizovaných scintilačními i polovodičovými spektrometry.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze) Kamila Johnová (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.