8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Šíření radioaktivních aerosolových částic v prostředí tréninkového polygonu SÚJCHBO

9. 11. 2021 13:50
15min
Přednáška Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

Přednášející

Petr Otáhal (SÚJCHBO, v.v.i.)

Popis

V rámci řešení projektu MV-ČR VH20182021036 - "Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob“ byl v areálu SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné vytvořen unikátní polygon, který umožňuje studium šíření radioaktivních aerosolových částic v simulovaných podmínkách městské infrastruktury. Ve spolupráci s kolegy z AV-ČR byl studován časový vývoj velikostní distribuce a koncentrace aerosolových částic vytvořených po explozi špinavé bomby obsahující Tc-99m. Velikostní distribuce aerosolových částic s velmi detailním časovým rozlišením byla stanovována pomocí několika Skenovacích třídičů pohyblivosti částic (SMPS - TSI) a Aerodynamických třídičů částic (APS - TSI). V rámci experimentů byla sledována distribuce aerosolových částic jak v horizontálním tak vertikálním směru.
Získané výsledky budou potenciálně využity v rámci reakce na mimořádné události spojené s únikem radioaktivních látek nebo jaderných materiálů do životního prostředí ve formě radioaktivních aerosolových částic.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Petr Otáhal (SÚJCHBO, v.v.i.) Dr. Jakub Ondráček (ÚChP AV ČR) pan Josef Vošahlík (SÚJCHBO, v.v.i.) Eliska Fialova (SUJCHBO,v.v.i.) paní Hana Sýbková (SÚJCHBO, v.v.i.) pan Josef Holeček (SÚJCHBO, v.v.i.) paní Michaela Kozlovská (SÚJCHBO, v.v.i.) Eva Zemanová (SÚJCHBO, v.v.i)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.