8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Simulace dat pro výcvik terénních (pozemních i leteckých) skupin

9. 11. 2021 14:05
15min
Přednáška Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

Přednášející

Jan Helebrant (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Popis

V rámci některých úloh řešených na Odboru havarijní připravenosti SÚRO a spolupracujícími subjekty je často užitečné mít k dispozici cvičná data formátem a strukturou odpovídající výstupům reálných, v terénu používaných přístrojů. Taková data jsou užitečná nejen pro nácvik zpracování dat / školení specialistů v rámci metodického zajištění činnosti MS SÚJB a MS dalších resortů, spolupráce na organizaci havarijních cvičení a nácviků MS (cvičení ZÓNA apod.), ale i pro testování používaných softwarových nástrojů, případně vývoj nových. K dispozici je sice několik demo souborů pro některé přístroje používané na SÚRO - např. Mob-DOSE pro pojezdová měření či letecký spektrometr IRIS, ale jedná se o data s hodnotami na úrovni přírodního pozadí.

Proto byly vytvořeny trasy fiktivních pojezdových měření odpovídající hodnotám za podmínek radiační mimořádné události na jaderné elektrárně Temelín. Cílem bylo vytvořit opět soubory formátu odpovídajícího přístroji Mob-DOSE - tj. aby takto vytvořené fiktivní měření bylo možné načíst a zpracovat standardními SW nástroji používaných na SÚRO (prohlížení program PEIView, vyhodnocovací program AGAMA) a byly také kompatibilní s databází MonRas.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Jan Helebrant (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) paní Jelena Burianová (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Petr Kuča (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.