8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Aplikácia primárnych metód na báze LSC pri štandardizácii rádionuklidov

Nenaplánováno
15min
Miniprezentace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Ivana Bonková (Slovenský metrologický ústav)

Popis

Hlavnou úlohou Oddelenia ionizujúceho žiarenia Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) je výskum, vývoj a uchovávanie národných a ostatných etalónov v oblasti ionizujúceho žiarenia a odovzdávanie jednotiek do praxe na najvyššej metrologickej úrovni. Vzhľadom na sprísňovanie noriem a limitov v oblasti ionizujúceho žiarenia sa výskumná činnosť oddelenia, okrem iného, orientuje aj na zdokonalenie a vývoj nových meracích metód a postupov pre uchovávanie a prenos jednotky becquerel.
Konzultatívny výbor Medzinárodného úradu pre váhy a miery v Sèvres, CCRI(II), ustanovil v roku 2007 pravidlo, že za kľúčové porovnania sa akceptujú iba také, ktorých výsledky boli získané niektorou z primárnych, t. j. absolútnych metód merania, preto sme výskumnú činnosť zamerali práve na túto oblasť.
SMÚ v súčasnosti disponuje troma zariadeniami, ktoré fungujú na báze kvapalinovej scintilačnej analýzy, pričom tieto zariadenia umožňujú využívať tri primárne metódy stanovenia aktivity rádionuklidu. Prvým z nich je kvapalinový scintilačný analyzátor HIDEX 300SL, ktorý využíva trojdetektorové zapojenie a funguje na princípe počítania pomeru trojných a dvojných koincidencií, tzv. metóda TDCR (Triple to Double Coincidence Ratio). V roku 2019 oddelenie ukončilo budovanie druhého samostatného primárneho etalónu TDCR-G v rámci projektu APVV. Tento systém umožňuje používať metódu TDCR a vďaka prídavnej gama sonde umožňuje aj aplikáciu metódy 4πβ-γ koincidenčného merania. Tretím zariadením je Quantulus 1220. Toto meradlo má iba dve detekčné sondy, no vzhľadom na pasívnu ochranu vo forme oloveného tienenia a aktívnu ochranu vo forme prídavného detekčného systému umožňuje meranie rádovo nižších aktivít, a rovnako ako zariadenie HIDEX 300SL, aplikáciu druhej najrozšírenejšej metódy CIEMAT/NIST.
Vo svojej práci sme sa zamerali na štandardizáciu rádionuklidov podliehajúcich čistej beta premene ($^{3}$H, $^{35}$S) a premene elektrónovým záchytom ($^{55}$Fe, $^{54}$Mn, $^{65}$Zn a pod.). V rámci potvrdenia presnosti výsledkov a zlepšovania kvality poskytovania referencie pri overovaniach sa oddelenie zapája aj do medzinárodných laboratórnych porovnaní. SMÚ úspešne prešlo kľúčovým porovnaním zameraným na $^{55}$Fe. Momentálne sa zúčastňuje prebiehajúcej pilotnej štúdie týkajúcej sa štandardizácie $^{60}$Co a od júla roku 2021 participuje na kľúčovom porovnaní $^{109}$Cd.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Ivana Bonková (Slovenský metrologický ústav) Jarmila Slučiak (Slovenský metrologický ústav) Matej Krivošík (Slovenský metrologický ústav)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.