8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Proces vyraďovania JE A1 a spracovanie RAO v JAVYS, a.s.

Nenaplánováno
30min
Zvaná přednáška Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přednášející

Dušan Krásny (JAVYS, a. s., Bratislava, Slovensko)

Popis

Spoločnosť JAVYS, a.s. v rámci SR zodpovedá za vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi pochádzajúcimi z prevádzky a z vyraďovania jadrových elektrární, za nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom, za prevádzku úložiska rádioaktívnych veľmi nízko a nízko aktívnych odpadov, ako aj za nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.

V rámci týchto zodpovedností JAVYS, v spolupráci s firmou VUJE Trnava, realizuje aj projekt vyraďovania JE A1, ktorá bola odstavená z prevádzky v roku 1977 po dvoch udalostiach v rokoch 1976 a v roku 1977. Projekt vyraďovania JE A1 je financovaný prostredníctvom Národného jadrového fondu SR. Cieľom projektu je postupné vyraďovanie jednotlivých častí JE A1 v piatich etapách s dôrazom na jadrovú a radiačnú bezpečnosť celého procesu vyraďovania s predpokladaným termínom ukončenia projektu v roku 2033. Rozsah prác projektu zahŕňa demontáž zriadení JE A1 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z primárnej, a vzhľadom na udalosti z rokov 1976 a 1977, aj sekundárnej časti JE A1. Táto prezentácia popisuje históriu, aktuálny stav a plán procesu vyraďovania JE A1.

V ďalšej časti prezentácie sú popísané postupy a technológie spracovania rádioaktívnych odpadov prevádzkované v JAVYS od ich vzniku až po ich finálne uloženie v Republikovom úložisku veľmi nízko a nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Dušan Krásny (JAVYS, a. s., Bratislava, Slovensko)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.