8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Model na odhad radiačnej dávky pre pilotované lety do Slnečnej sústavy

8. 11. 2021 13:30
15min
Přednáška Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

Přednášející

Dominika Švecová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Popis

Predstavujeme metodický a štrukturovaný model na odhad radiačnej dávky pre pilotované lety do slnečného systému. Model je založený na 1D modeli modulácie kozmického žiarenia a jednoduchého modelu pre interakcie ionizujúceho žiarenia s ľudským telom. Model bol porovnávaný s misiou Mars Science Laboratory, presnejšie s dátami získanými prístrojom Radiation Assessment Detector (RAD) pri lete na Mars v rokoch 2011-2012. Výsledky nášho modelu a merania RAD sa zhodovali na akceptovateľnej úrovni.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Dominika Švecová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Spoluautor

Pavol Bobík (Slovenská akadémia vied)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.