8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Vliv kultivačních podmínek na radiosensitivitu meduloblastomových buněk

12. 11. 2021 11:30
15min
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Jana Klementová (Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Popis

Rakovina mozku a nervového systému představuje u dětí po leukémii druhé nejčastější nádorové onemocnění. Asi 8–10 % dětských nádorů mozku tvoří meduloblastomy. Pro laboratorní výzkum meduloblastomů je možné využít různé buněčné linie patřící do odlišných molekulárních subtypů meduloblastomů. Některé z těchto buněčných linií je možné kultivovat in vitro v adherentních podmínkách jako jednovrstevnou buněčnou kulturu. Zároveň je ale také možné tyto buňky pěstovat v suspenzních podmínkách, kde tvoří sféry.
Meduloblastomové buňky DAOY jsme kultivovali ve standartních adherentních podmínkách a v bezsérovém médiu s růstovými faktory jako sféry. Buňky jsme ozařovali pomocí kobaltového ozařovače a sledovali jsme jejich přežití a viabilitu. Metodou kvantitativní PCR a imunofluorescence jsme dále také sledovali změny v expresi neurálních genů a genů známých jako markery nádorových kmenových buněk.
Buňky kultivované jako sféry tvoří výrazně heterogenní strukturu, která obsahuje jak zvýšené množství nádorových kmenových buněk, tak i velké množství buněk v různých stupních diferenciace. Tyto buňky odpovídají na ozáření odlišně v porovnání s homogennější populací buněk kultivovaných adherentně.
V současné době se při většině in vitro pokusů používá jednovrstevná buněčná kultura kultivovaná ve standartních adherentních podmínkách. Heterogenní buněčná populace sfér ale představuje model bližší situaci in vivo. Proto jsme se v naší práci zaměřili na porovnání radiosensitivity buněk kultivovaných v různých podmínkách.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jana Klementová (Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Spoluautoři

Markéta Farníková (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Irina Danilova (UJF CAS CZ) Šárka Jarošová (Ústav molekulární genetiky AV ČR) Martina Zíková (Ústav molekulární genetiky AV ČR) Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.