8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Modelová kalibrace leteckého gama spektrometru pro vyhledávání radionuklidových zdrojů s využitím BLP

8. 11. 2021 16:21
3min
Miniprezentace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Popis

Byla provedena studie využitelnosti malého leteckého gama spektrometru neseného BLP pro vyhledávání radionuklidových zdrojů a odhadu jejich aktivity. Provedeny byly modelové výpočty kalibračních koeficientů pro spektrometr D230A fy Georadis (s dvěma detektory NaI(Tl) 2“x2“), radionuklidy $^{241}$Am, $^{57}$Co, $^{137}$Cs, $^{192}$Ir, $^{60}$Co a $^{152}$Eu a letové výšky 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 a 25$~$metrů. Výsledky byly porovnány s výsledky experimentálních měření pro zdroje $^{137}Cs$ a $^{60}Co$ pro vybrané výšky 1 až 10 m nad zdrojem na povrchu terénu. Detailní porovnání experimentálních a modelových spekter bylo provedeno pro měření ve výšce 1 metr. Modelován a diskutován je i možný značný vliv konstrukce a pouzdra zdroje, resp. i polohy/orientace zdroje (vzhledem k neizotropní emisi vlivem konstrukce zdroje) na odhad aktivity neznámého zdroje. Analyzován byl rovněž vliv přírodního pozadí a jeho složek K, U, Th na MDA pro jednotlivé radionuklidy, resp. odhad požadavků na rozestupy letových linií při plánování trasy BLP pro zajištění záchytu zdroje za předpokladu jeho minimální aktivity.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Spoluautor

Lenka Thinová (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku