8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž - Spektrometrie vysokoenergetického fotonového záření na Lomnickém štítě detektorem RT56

9. 11. 2021 11:40
15min
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Jakub Šlegl (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)

Popis

Od srpna 2020 měří na Lomnickém štítě gama spektrometr RT56 of firmy Georadis s.r.o. (NaI(Tl) krystal 4 x 4 x 16 palců$^{3}$) se zaznamenáváním každé události s časovou značkou z GPS. Detektor byl instalován za účelem doplnění informací z ostatních detektorů o probíhajících radiačních dějích během bouřek. Během bouřek dochází ke zvýšení fluence částic z důvodu urychlování částic mezi oblastmi náboje v oblaku. Nejběžnější je děj nazvaný Thunderstorm ground enhancement (TGE), kdy je na zemi naměřeno elektrickým mlýnkem silné (většinou negativní) elektrické pole. Lomnický štít je místo s častými silnými poli a je tudíž i se svou výškou 2634 m n.m., tedy svou blízkostí k oblakům, velmi vhodnou stanicí pro tento typ monitorování bouřek. V průběhu roku bylo událostí více, v tomto příspěvku budeme prezentovat vybranou - nejsilnější událost za poslední rok (12. 9. 2021), kdy energie fotonů přesáhla 9 MeV, a ukážeme přidanou hodnotu takového spektrometru k vyhodnocování událostí detektorem SEVAN a elektrickým mlýnkem EFM-100.

RT56 na Lomnickém štítě je součástí evropské sítě gama spektrometrů na vysokohorských observatořích, jejichž záznamy se ukládají na serveru ÚJF a je odsud umožněn i vzdálený přístup a ovládání.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Jakub Šlegl (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze)

Spoluautoři

Ronald Langer (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Ústav experimentálnej fyziky SAV) Igor Strhárský (Ústav experimentálnej fyziky SAV) Jaroslav Chum (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.) Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Tomáš Brunclík (Georadis s.r.o.) Petr Mašek (Georadis s.r.o.) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

Materiály k příspěvku