8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Optimalizácia ochranného tienenia synchrotrónového urýchľovača protónov ProTom na zvýšenie energie protónov z 250 na 330 MeV

8. 11. 2021 11:30
15min
Přednáška Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

Přednášející

Marko Fülöp (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky)

Popis

Synchrotrónový urýchľovač protónov ProTom na 250 MeV bol spustený do trvalej prevádzky v roku 2013 na rádioterapeutické aplikácie a fyzikálny výskum. V budove urýchľovača sa pod správou CVTI vykonávajú preberacie skúšky, ktoré v súčasnosti potvrdzujú parametre prevádzky urýchľovača aj účinnosti ochranných radiačných tienení z obdobia jeho predošlého prevádzkovania. Počítačovými simuláciami Monte Carlo kódom MCNPX sa posudzuje prípadná potrebná úprava ochranných tienení na možnosť zvýšenia energie protónov z 250 na 330 MeV, ktorá by umožnila výskum progresívnej protónovej rádiografie.
Pri optimalizácii ochranného tienenia urýchľovača protónov ProTom sa simulujú radiačne polia neutrónov a gama žiarenia vznikajúce pri interakciách protónov vyvedeného zväzku s materiálom terčov alebo aj so železom (Fe) vo vybraných úsekoch urýchľovacieho okruhu, napríklad v úseku deflektora. Príspevok prezentuje optimalizáciu zvýšenia účinnosti lokálneho ochranného tienenia neutrónov, emitovaných v deflektore interakciami protónov s Fe, pomocou dodatočnej vrstvy 16$~$cm NEUTROSTOPU C-3, vrstvy 20 cm betónu alebo vrstvy 10 cm hrubej železnej platne.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Andrea Šagátová (Slovak University of Technology in Bratislava) Marko Fülöp (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) Milan Jurčo (Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) Ivo Pajdhauser (Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave) Pavol Ragan (ABRS s.r.o.) Prof. Ružička Ján (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského) Ľubica Foltínová (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.