8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Charakterizace OSL a TL dozimetrů na Mikrotronu MT25

8. 11. 2021 16:06
3min
Miniprezentace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Veronika Olsovcova (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic)

Popis

Pražský Mikrotron MT25 je kruhový urychlovač elektronů s Kapitzovým rezonátorem, který urychluje elektrony až na energii 25 MeV, se standardní opakovací frekvencí 423 Hz, délkou pulsu 3,5$~$µs a středním maximálním proudem 30 µA.
Studie prováděné se svazky záření generovanými konvenčním způsobem, jako je Mikrotron MT25, umožňují zkoumat odezvu dozimetrů ve známých a kontrolovatelných radiačních polích. Následně je možné vyvinout vhodné modely a předvídat jejich chování v komplexních radiačních polích, jako jsou ty, které jsou generovány laserovými urychlovači nebo terapeutickými zařízeními využívajícího efektu FLASH (dodání velmi vysokých dávek ve velmi krátkých pulsech).
V rámci práce na projektu 18HLT04 UHDpulse, zaměřeného na metrologii pro pokročilou radioterapii pomocí částicových svazků s vysokou dávkou v pulsu, byla na Mikrotronu MT25 studována odezva detektorů na bázi termoluminiscence (TL) a opticky stimulované luminiscence (OSL).
Studované detektory byly umístěny na plexisklovém fantomu a pro odstínění rozptýleného záření bylo nainstalováno stínění (olovo a železo). Dále byly použity GAFchromic$^{TM}$ filmy a detektory stop. Byla provedena dvě samostatná ozařování: s 8 cm silným polyethylenovým moderátorem umístněným před fantomem a bez moderátoru.
V příspěvku budou presentovány výsledky teoretické studie a porovnání odezev různých detekčních systémů.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Anna Cimmino (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR) David Chvátil (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Silvia Motta (Politecnico di Milano, Itálie, ELI Beamlines, FZU, AVČR) Veronika Olsovcova (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic) Václav Olšanský (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Vojtěch Stránský (ELI Beamlines) Jaroslav Šolc (Český metrologický institut) Roman Truneček (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR) Andriy Velyhan (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.