8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž - Úhlová a energetická kalibrace křemíkových stripových detektorů

9. 11. 2021 11:25
15min
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Martina Lužová (Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Popis

Stripové detektory jsou složené ze čtyř vrstev křemíkových detekčních čipů PH32. V každé vrstvě jsou dva tyto čipy o ploše 10 x 20 mm$^2$ a tloušťce 525 μm. Čip PH32 má 32 páskových vyčítacích elektrod s rozestupem 250 μm, které pokrývají plochu 8 x18 mm$^2$ a zbytek plochy čipu tvoří guardringy. Celkem je tedy v každé vrstvě 64 stripů, díky kterým můžeme zjistit jednu souřadnici interagující částice. Vyčítací stripy v dalších vrstvách jsou vždy otočeny o 90° a lze tedy dostat souřadnice X a Y v horních dvou vrstvách i souřadnice X a Y ve spodních dvou vrstvách detektoru. Díky známým vzdálenostem mezi vrstvami můžeme určit úhel částice, která proletěla všemi čtyřmi vrstvami.
Příspěvek pojednává především o úpravách výpočtu úhlu z odezvy v jednotlivých stripech a porovnání úhlů změřených pomocí stripových detektorů a očekávaných při ozařování na urychlovači těžkých nabitých částic HIMAC v Japonsku. Zmíněna bude také energetická kalibrace pro nízké energie provedená pro každý strip pomocí dvou drobných radionuklidových zdrojů.
Krátce budou představeny plány do budoucna, ve kterých se počítá s využitím technologie stripových detektorů s čipy PH32 v kombinaci s tkáni-ekvivalentním scintilátorem pro měření ve vesmírných misích. Znalost úhlu nalétávající částice pak umožní zjistit skutečné LET částice interagující v scintilačním krystalu.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autoři

Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.) Martina Lužová (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Michal Marčišovský (FJFI) Mária Marčišovská (FJFI ČVUT v Praze) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Pavel Brož (evolving systems consulting Aerospace company, Praha) Pavel Krist (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Petr Suchánek (evolving systems consulting Aerospace company, Praha) S. Kodaira (National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology) Václav Vrba (FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku