8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibitorů

12. 11. 2021 9:55
3min
Miniprezentace Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Alžběta Filipová (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Jana Čížková (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové)

Popis

Technická aplikace ionizujícího záření (IZ) má dramatický dopad na zdravotnictví, cestování vesmírem, výzkum a energetický průmysl. Katastrofické efekty IZ byly bohužel využity také prostřednictvím vývoje jaderných zbraní; kromě toho došlo v jaderných energetických reaktorech k několika nehodám, které měly za následek ekologické katastrofy a ztráty na životech. Potenciální riziko radiační expozice proto zdůrazňuje potřebu nových radioprotektivních látek. Za tímto účelem byly syntetizovány nové sloučeniny na bázi derivátů 1-(2-hydroxyethyl)piperazinu, které byly charakterizovány pomocí nukleární magnetické rezonance a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, následované cytotoxickým a radioprotektivním hodnocením in vitro a in vivo. V naší již publikované práci jsme otestovali, že látka 3e vykazovala nejvýznamnější radioprotektivní účinek u ozářených myší C57Bl/6J a naopak látka 3j významně snížila dobu jejich přežití, proto jsme se rozhodli zaměřit na testování radioprotekce/radiosenzitivity látek 3e a 3j u myšího kmene Balb/c, protože myši z tohoto kmene mají odlišný genetický profil než myší kmen C57Bl/6J.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Alžběta Filipová (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové)

Spoluautoři

Jan Marek (Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové) Aleš Tichý (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Radim Havelek (Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova) Martina Majorošová (Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova) Lenka Andrejsová (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Tomáš Kučera (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Lukáš Prchal (Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové) Lubica Múčková (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Martina Řezáčová (Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova) Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany) Jaroslav Pejchal (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové) Marcela Milanová (UO Brno, Fakulta vojem)nského zdravotnictví) Jana Čížková (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.