8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Záhada zvýšení buněčné odezvy indukované protony v přítomnosti boru

12. 11. 2021 13:30
15min
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Popis

Protonová terapie vyniká při léčbě nádorových onemocnění výhodnou dávkovou distribucí, která umožňuje ušetřit ozáření zdravé tkáně. Experimenty s buněčnými liniemi prokázaly, že při ozáření protonovými svazky dochází v přítomnosti boru ke zvýšení biologického účinku, a to až o 75 %. Možný diskutovaný mechanismus spočívá ve fúzní reakci protonů s $^{11}B$, ke které dochází zejména při nízkých energiích protonů v Braggově píku, nebo sekundárních neutronů s $^{10}B$. V obou případech jsou produkovány alfa částice krátkého dosahu a vysoké ionizační hustoty. Nepatrné zvýšení deponované dávky však nevysvětluje pozorovaný biologický účinek. K objasnění mechanismu tohoto efektu jsme v rámci projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky zahájili cílené experimenty, ve kterých chceme studovat tři hypotézy: biologický účinek lze vysvětlit dávkou navýšenou fyzikálními procesy, které nebyly zahrnuty do předchozích odhadů; bor působí jako radiosenzitizátor a zvyšuje radiační odezvu na buněčné úrovni; buňky obsahující bor iniciují mezibuněčnou komunikaci, která zesiluje efekt protonového záření na úrovni celé buněčné populace. Objasnění mechanismu umožní odhadnout výhody případné aplikace boru v radioterapii.
V tomto příspěvku nastíníme strategii jednotlivých experimentů testujících navržené hypotézy a představíme první slibné výsledky.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Irina Danilova (UJF CAS CZ) Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.) Zuzana Jamborová (ODZ, UJF AV CZ) Anna Jelinek Michaelidesova (ODZ ÚJF AV ČR) Kateřina Pachnerová Brabcová (ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i.) Pavel Kundrát (ÚJF) Václav Štěpán (Nuclear Physics Institute of the CAS) Oldřich Zahradníček (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.