8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Radiačné poškodenie plazmidovej DNA s bórovým nosičom

12. 11. 2021 14:00
15min
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Zuzana Jamborová (ODZ, ÚJF AV ČR)

Popis

Pri hľadaní efektívnejších metód radiačnej liečby rakoviny experimenty na úrovni buniek naznačujú až o 75% zvýšenú biologickú efektivitu protónového žiarenia v prítomnosti bóru. Je však otázne, aký mechanizmus za týmto stojí. Táto štúdia si kladie za cieľ zistiť, či na bunkovej kultúre pozorované efekty budú viditeľné aj na úrovni DNA. K tomuto sme použili vzorky DNA plazmidu pBR322, ktoré sme ožarovali zdrojom $^{60}$Co a protónovým žiarením v prítomnosti rastúcich koncentrácií BSH (Na$_{2}$B$_{12}$H$_{11}$SH) obsahujúcej prírodné zloženie izotopov bóru a BSH obohatenú o $^{10}$B. Tento nosič je používaný v experimentoch bunkovej radiobiológie a hlavne pri záchytovej neutrónovej terapii mozgových nádorov.
Radiačné poškodenie DNA bolo analyzované pomocou agarózovej elektroforézy. Opakované experimenty ukázali, že výťažky poškodení klesajú v prítomnosti BSH úmerne s jeho koncentráciou z čoho vyvodzujeme, že BSH pôsobí na úrovni DNA ako vychytávač voľných radikálov, t. j. ochraňuje DNA pred poškodením.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Zuzana Jamborová (ODZ, ÚJF AV ČR)

Spoluautoři

Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.) Anna Jelinek Michaelidesova (ODZ ÚJF AV ČR) Egor Ukraintsev (Fyzikalní Ústav AV ČR) Irina Danilova (UJF CAS CZ) Oldřich Zahradníček (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.) Kateřina Pachnerová Brabcová

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.