8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Simulace poškození DNA při ozáření deuterony, heliem-3 a dalšími izotopy

12. 11. 2021 9:43
3min
Miniprezentace Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Pavel Kundrát (ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Popis

Simulace založené na podrobném zachycení struktury stopy záření úspěšně popisují závislost biologických účinků na typu ionizujícího záření. Byla provedena řada simulací pro fotony, elektrony, protony i těžší ionty s energiemi pokrývajícími rozsah používaný v radioterapii nádorových onemocnění, v technické praxi nebo zastoupené v kosmickém záření. Otázka rozdílné účinnosti různých izotopů jednoho prvku však simulacemi studována nebyla. Přitom například při radioterapii uhlíkovými ionty vznikají např. sekundární protony, deuterony, helium-4 i helium-3, ale i uhlík-11.

Pro simulace biologických účinků různých izotopů pomocí biofyzikálního nástroje PARTRAC jsme předpokládali, že ostatní izotopy daného prvku s elektronovým obalem molekuly vody interagují stejně jako standardně uvažovaný izotop, který by se pohyboval stejnou rychlostí. V příspěvku budou prezentovány výsledky simulací poškození DNA a chromatinu při ozařování buněk deuterony, heliem-3 a dalšími izotopy.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Pavel Kundrát (ÚJF AV ČR, v.v.i.) Werner Friedland (Helmholtz Zentrum München, Germany) Prof. Giorgio Baiocco (University of Pavia, Italy) Prof. Andrea Ottolenghi (University of Pavia, Italy)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.