8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Dávky mimo cílový objem při protonové terapii: Experiment EURADOS WG9 - příprava Monte Carlo simulací a první výsledky

11. 11. 2021 9:40
15min
Přednáška Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína

Přednášející

Jan Štika (FJFI ČVUT v Praze)

Popis

V radioterapii jsou dávky mimo cílový objem nežádoucí a pro správnou léčbu je vhodné znát spektra rozptýlených částic. Skupinou spolupracujících evropských institucí EURADOS WG9 byl v protonových centrech v Trentu a Krakově proveden experiment pro 3D zmapování dávek mimo cílový objem za použití terapeutického protonového tužkového svazku ve vodním fantomu o velikosti 300 × 300 × 600 mm$^{3}$. Absorbovaná dávka byla měřena termoluminiscenčními detektory (TLD): MTS-7 ($^{7}$LiF:Mg,Ti), MTS-6 ($^{6}$LiF:Mg,Ti), MTS-N (natLiF:Mg,Ti) a TLD700 ($^{7}$LiF:Mg,Ti), radiofotoluminiscenčními detektory (RPL): GD-352M a GD-302M, a stopovými detektory v pevné fázi HARZLAS TD-1 (C$_{12}$H$_{18}$O$_{7}$) (Stolarczyk L. et al. Phys. Med. Biol. 2018 63(8): 085017).
Pro porozumění experimentálním výsledkům byly provedeny Monte Carlo simulace. Tyto simulace by za použití běžného osobního počítače trvaly několik týdnů. Z tohoto důvodu byly Monte Carlo simulace kódem FLUKA provedeny na výpočetních clusterech Národní gridové iniciativy METACENTRUM sdružení CESNET. Vypočteny byly absorbované dávky, příspěvky absorbovaných dávek od nejčastějších částic, LET a energetická spektra a tyto výsledky byly porovnány s experimentálně naměřenými daty.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jan Štika (FJFI ČVUT v Praze)

Spoluautoři

Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.) Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Anna Jelinek Michaelidesova Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.