6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Novela atomového zákona

6. 11. 2023 14:15
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Jana Povolná (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Popis

V roce 2017 nabyl účinnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nově upravil režim mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Zákon zohledňuje mezinárodní doporučení (v oblasti radiační ochrany zejména doporučení ICRP č. 103) a implementuje evropské předpisy (především směrnici EURATOM/29/2013 stanovující základní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření). Po více než pěti letech platnosti tohoto zákona začal Státní úřad pro jedernou bezpečnost na základě zkušeností s jeho aplikací připravovat novelu, která zároveň reaguje na aktuální trendy ve všech zákonem upravovaných oblastech. Především očekáváný vývoj v oblasti jaderné energetiky, využívání nových zdrojů - malých modulárních reaktorů, a také velmi rychlý rozvoj zdravotnických prostředků využívajících záření (radioterapeutické ozařovače a radiofarmaka). Očekávané přijetí novely je plánováno v příštím roce (2024) s účinností od 1.1.2025, včetně prováděcích předpisů, jejichž příprava bezprostředně navazuje na přípravu textu novely zákona. V prezentaci jsou shrnuty hlavní body novely důležité z hlediska radiační ochrany.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jana Povolná (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.