6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž o nejlepší přednášku

Vyhlašujeme soutěž pro studenty a mladé vědecké pracovníky do 35 let o nejlepší přednášku konference.

Přihlášené příspěvky budou hodnoceny odbornou komisí určenou programovým výborem konference.

Vítězové mimo nehynoucí slávy a diplomů získají i finanční odměnu.

Kromě vědecké úrovně a podílu přednášejícího na výsledcích bude hodnocena i srozumitelnost a logické členění sdělení, schopnost téma poutavě přiblížit posluchačům a v neposlední řadě i grafická úroveň prezentace.

Výsledky soutěže vyhlásíme během konference naživo i na webových stránkách. 

Podrobné podmínky soutěže:

  • Přednášející je zároveň prvním autorem práce a má na ní největší podíl.
  • Přednášející v roce 2023 nepřekročí věk 35 let.
  • Práce musí patřit do některého z tématických okruhů konference.

Podíl na výsledcích prezentované práce odhadněte v procentech a uveďte v čestném prohlášení, které podepište a nahrajte jako přílohu k vašemu příspěvku. Tam také prosím uveďte, že splňujete podmínku věku do 35 let.

Pokud podmínky splňujete a věříte, že za vámi je kus dobré práce, neváhejte se přihlásit.