6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Výběr a kalibrace detektorů pro letecké monitorování v časné fázi havárie

8. 11. 2023 10:25
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

Přednášející

Marcel Ohera (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Popis

Poster je věnován vybraným detektorům, které by byly využity pro letecké monitorování a rychlé vyhodnocení dat v případě mimořádné radiační situace. Pro takové situace byly vybrány detektory, které jsou využívány na odboru havarijní připravenosti, obvykle pro monitorování in-situ, a které lze použít jako měřidlo na palubě vrtulníku ke stanovení vyššího dávkového příkonu ve vzduchu a přepočítat na dávkové příkony v 1 m nad zemí. Některé z těchto detektorů lze použít pro lokální měření pomocí UAV. U jednotlivých detektorů jsou pak uvedeny jejich kalibrační rovnice a předpokládané rozsahy dávkových příkonů. Možnosti uvedených detektorů jsou porovnány v kontextu s daty největších havárií jaderných elektráren (Černobyl 1986 a Fukušima 2011). Pro vyhodnocení dat na základě uvedených postupů bude možné použít především programy AGAMA (scintilační a plastové detektory) a AirHPGeSpec (HPGe detektory).

Obsah tohoto posteru byl vytvořen v rámci podpory institucionálního výzkumu.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Marcel Ohera (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Spoluautoři

Irena Češpírová (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Lubomír Gryc (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.