6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Měření funkce světelného výtěžku pro kapalné organické scintilátory PYR5/DIPN a THIO5/DIPN

9. 11. 2023 13:45
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Jaroslav Jánský (University of Defence, Faculty of Military Technology, Department of Mathematics and Physics, Brno, Czech Republic)

Popis

Kapalné organické scintilátory jsou důležitými zařízeními pro měření neutronového záření. Tato práce si klade za cíl změřit odezvy dvou kapalných dvousložkových scintilátorů na monoenergetické neutronové záření a určit jejich funkci světelného výtěžku, která je nezbytná pro správné stanovení energetických spekter neutronů. Základem obou scintilátorů je rozpouštědlo složené ze směsných izomerů di-iso-propylnaftalenu (DIPN). První scintilátor označený PYR5/DIPN obsahuje luminofor 1-fenyl-3-(2,4,6-trimethylfenyl)-2-pyrazolin o koncentraci 5 g/l. Druhý scintilátor označený THIO5/DIPN obsahuje luminofor 2,5-Bis(5-terc-butyl-benzoxazol-2-yl)thiofen rovněž o koncentraci 5 g/l. Odezvy na energie neutronů 1,5 MeV, 2,5 MeV a 19 MeV jsou měřené na PTB v Braunschweigu. Tyto odezvy jsou doplněny o odezvy na energie neutronů 2,45 MeV a 14 MeV měřené na ČVUT v Praze pomocí DD a DT reakce, a odezvy na paprsek prošlý křemíkovým filtrem měřené ve Výzkumném centru Řež. Je plánováno měření odezvy scintilátoru na neutrony v rozsahu 20-40 MeV.
K analýze energetických a diskriminačních charakteristik se používá dvouparametrový spektrometrický systém NGA-01. Radionuklidy Cs-137 a Co-60 se používají jako zdroje záření pro γ energetickou kalibraci pro nízké energie a neutronový zdroj AmBe (12C* = 4.44 MeV) se používá pro kalibraci při vysokých energiích nad 10 MeV.
Funkce světelného výtěžku dobře připomínají standardní tvar a jsou si navzájem velmi podobné. To naznačuje slabý vliv luminoforu na funkci světelného výtěžku. Funkce světelného výtěžku jsou připraveny k začlenění do matice odezvy pro stanovení spekter energie neutronů.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jaroslav Jánský (University of Defence, Faculty of Military Technology, Department of Mathematics and Physics, Brno, Czech Republic)

Spoluautoři

Jiří Janda (University of Defence, NBC Defence Institute, Vyškov, Czech Republic) Michal Košťál (Research Centre Řež, Husinec-Řež, Czech Republic) Zdeněk Matěj (Masaryk University, Faculty of Informatics, Brno, Czech Republic) Tomáš Bílý (Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Nuclear Reactors, Prague, Czech Republic) Věra Mazánková (University of Defence, Faculty of Military Technology, Department of Mathematics and Physics, Brno, Czech Republic) Filip Mravec (Masaryk University, Faculty of Informatics, Brno, Czech Republic) František Cvachovec (University of Defence, Faculty of Military Technology, Department of Mathematics and Physics, Brno, Czech Republic)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.