6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Aktivace detektorů v klinickém protonovém svazku

8. 11. 2023 15:00
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Prezentace firem a postery

Přednášející

Andrea Krouparová

Popis

Aktivace materiálů v okolí protonových urychlovačů přispívá k ozáření pracovníků. Radionuklidy vzniklé tímto procesem lze zkoumat pomocí gama spektrometrie, pokud se nepřeměňují pouze beta přeměnou. Tato práce se zabývá teoretickým rozborem radionuklidů vznikajících v okolí protonových urychlovačů v důsledku aktivace a spektrometrickým měřením neozářených ionizačních komor cylindrického typu Exradin A12 ion chamber a PTW Farmer type 30012 ion chamber pomocí polovodičového HPGe detektoru.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.