6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Simulácia interakcie kozmického žiarenia s jednoduchým modelom ľudského oka v Geant4 a FLUKA

7. 11. 2023 12:25
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Dominika Švecová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Popis

V posledných desaťročiach astronauti na vesmírnych misiách pozorovali jav nazývaný Light flashes. Výsledky experimentov vykonaných Apollo misiami ako aj posádkami MIR a ISS ukázali, že jav je spôsobený interakciami kozmického žiarenia s ľudským okom. Prezentované výsledky boli získané pomocou simulácii interakcií vysoko-energetických protónov kozmického žiarenia s jednoduchým modelom ľudského oka. Na simulácie boli použité dva Monte Carlo simulačné balíky - konkrétne FLUKA a GEANT4.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Blahoslav Pastirčák (Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej Akadémie Vied) Dominika Švecová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) Pavol Bobík (Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej Akadémie Vied)

Materiály k příspěvku