6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Modelování dopadů havarijních úniků z jaderné elektrárny

8. 11. 2023 10:20
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

Přednášející

Petr Kuča (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Popis

Pro zajištění připravenosti k odezvě na RMU v důsledku radiační havárie je potřeba mít k dispozici prostředky pro modelování radiačních dopadů předpokládaných úniků – aplikace pro modelování šíření radioaktivních látek atmosférou a případně i hydrosférou. V ČR se pro tyto účely používá aplikace ESTE (ABmerit, Slovensko), provozovaná na SÚJB, která umožňuje i automatické spouštění modelových výpočtů v závislosti na údajích telemetrického systému JE průběžně předávaných z obou českých JE na SÚJB. Jako další systém se v ČR používá aplikace JRODOS (KIT, SRN), instalovaná a provozovaná na SÚRO, která umožňuje kromě základních výpočtů se zdrojovým členem úniku poskytnutým provozovatelem JE i souběžné, uživateli plně řízené provádění výpočtů scénářů s alternativními zdrojovými členy a meteorologickými podmínkami pro odhad možných variací dopadů sledované události.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Petr Kuča (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Spoluautoři

osoba Anna Selivanova (SÚRO, v.v.i.) osoba Barbora Marešová (SÚRO, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.