6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Efektivní dávky na pracovišti se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření

10. 11. 2023 10:30
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Oldřich Tomášek

Popis

Poster je zaměřen na problematiku ozáření pracovníků v podzemí bývalého rudného dolu ve Zlatých Horách při hornické činnosti (HČ) a při činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) a na dodržování § 93 a § 94 zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona (AZ). Na příkladu firmy s. p. DIAMO, o. z. GEAM, je prezentována povinnost organizace postupovat v souladu s § 88 vyhlášky č. 422/2016 Sb. Společnost obnovovala a sanovala podzemní prostory z důvodu zpřístupnění chodeb v podzemí na úroveň 3. patra pro provedení geologicko-průzkumných prací za účelem ověření a upřesnění zrudnění. Cílem průzkumu je získání informace o zásobách zlata, zinku a případně dalších kovů. Práce jsou v důlních chodbách bývalého dolu Zlaté Hory – západ.
V posteru budou uvedeny způsoby monitorování pracovního prostředí a výsledky osobních dávek v letech 2021 – 2023.

Fotky z pracovišť

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.