6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání - Nový metodický postup

7. 11. 2023 11:15
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Pavlína Čiháková (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Popis

Vystavení zaměstnanců na pracovišti ionizujícímu záření je považováno za rizikový faktor dle § 61, odst. 5, zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, spadá ověřování podmínek při podezření na vznik nemoci z povolání do kompetencí Státního Úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“). Posuzování je v případě stochastických účinků založeno na stanovení podílu příčinné souvislosti (dále jen „PPS“) ozáření na vzniku onemocnění. SÚJB spolu se Státním ústavem radiační ochrany (dále jen „SÚRO“) v nynější době pro daného pracovníka spočítá hodnotu PPS, podle které pak rozhodne o tom, zda byly podmínky splněny či ne. Platný metodický postup Ministerstva zdravotnictví České republiky, který popisuje postup při uznávání vzniku nemoci z povolání v souvislosti s prací v podmínkách ionizujícího záření, byl naposledy aktualizován v roce 1998. V tomto postupu nejsou ale jednoznačně vymezeni pracovníci, u kterých by se měl tento způsob používat. Metoda stanovení PPS je popsána pouze pro onemocnění rakovinou plic u pracovníků uranových dolů a ostatní zhoubné nádory ani profese nejsou ve věstníku zmiňovány. V poslední době přibývá atypických případů žádostí o uznání nemoci z povolání, které odhalily nedostatky současného systému. SÚJB proto ve spolupráci se SÚRO v současné době dokončuje nový metodický postup pro ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání v souvislosti s prací v podmínkách ionizujícího záření, který mimo jiné jednoznačně vymezí, kterých pracovníků se tento rutinní postup bude týkat, a stanoví postup pro všechny potenciální onemocnění způsobená IZ a zjednoduší celý proces.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Pavlína Čiháková (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Spoluautoři

Ladislav Tomášek (Státní ústav radiační ochrany) Lukáš Kotík (Státní ústav radiační ochrany) pan Petr Papírník (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) Tomáš Müller (Státní ústav radiační ochrany) Hana Podškubková (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.