6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Mimořádné případy nálezů a záchytů radioaktivních látek

6. 11. 2023 16:30
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Veronika Štědrová

Popis

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) řeší a eviduje ročně několik desítek případů nálezů nebo záchytů radioaktivních látek.
SÚJB zajišťuje tuto činnost od doby svého vzniku, nicméně přístup k těmto situacím se časem vyvíjel a měnil. V návaznosti na legislativní požadavky jsou nastaveny interní postupy pro příjem a zpracování prvotní informace, rozhodovací proces pro řešení situace a případné vyžádání součinnosti složek integrovaného záchranného systému, SÚRO, v.v.i. nebo dalších odborných společností.
Příspěvek uvádí dlouhodobý statistický přehled mimořádných případů, jejich rozdělení podle místa vzniku a předmětného nálezu. Dále budou uvedeny a komentovány poslední případy spojené s nálezy a záchyty radioaktivních látek pocházející z činností v rámci lékařského ozáření.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Spoluautoři

Andrea Svobodová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) Michaela Vostřáková

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.