6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Kalibrace sekundárního Time-over-Threshold spektra detektorů Georadis RT-56

9. 11. 2023 16:45
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Jakub Šlegl (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

Popis

Firma Georadis, s.r.o. pro naši skupinu CRREAT zabývající se ionizujícím zářením generovaným bouřkami vytvořila na míru upravený spektrometr RT-56. Na jeho základní spektrum o 1500 kanálech navazuje sekundární spektrum vysokých energií v módu Time-over-Threshold. Když energie uvolněná ve scintilačním krystalu přesáhne hranici nastaveného DAC, začne spektrometr počítat počet vzorků nad touto hranicí s vzorkovací frekvencí 40 MHz. Ke stanovení závislosti počtu vzorků nad hranicí na energii jsme použili tvary pulzů ze zesilovače pro různé neznámé energie, jejich proklad odhadnutou funkcí pulzů a následný fit výsledné závislosti. Výsledek byl ověřen odhadem tvaru spektra mionů metodou Monte Carlo v programu PHITS. Na závěr představíme výsledná spektra vysokoenergetického záření z bouřek naměřených na Milešovce (3”x3” BGO) a Lomnickém štítě (4”x4”x16” NaI(Tl)).

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autoři

Jakub Šlegl (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Jakub Šlegl (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýsrská České vysoké učení technické v Praze)

Spoluautoři

Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.