6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Zajištění radiační ochrany v ELI Beamlines

6. 11. 2023 16:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Veronika Olšovcová (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic)

Popis

V mezinárodním výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech jsou využívány vysokoenergetické lasery mimo jiné ke generování a urychlování svazků fotonů a nabitých částic, do stovek MeV až desítek GeV. Tyto svazky se pak využívají v základním i aplikovaném výzkumu mezioborových aplikací ve fyzice, medicíně, biologii a materiálových vědách.
V posledním desetiletí probíhala výstavba centra a postupné uvádění do provozu jednotlivých technologických systémů a pracovních stanic. Příspěvek seznamuje s aktuálním stavem technologie, dosažených parametrů a dále představuje realizovaná bezpečnostní opatření a provozované bezpečnostní systémy zajišťující bezpečný provoz tohoto unikátního pracoviště III. kategorie.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Dr. Anna Cimmino (ELI Beamlines, ELI ERIC) Benoit Lefebvre (ELI Beamlines) pan David Horváth (ELI Beamlines, ELI ERIC) Michal Šesták (ELI Beamlines) Dr. Roberto Versaci (ELI Beamlines, ELI ERIC) pan Roman Truneček (ELI Beamlines, ELI ERIC) Veronika Olšovcová (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic) Dr. Zuzana Trunečková (ELI Beamlines, ELI ERIC)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.