6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Proč (ne)zrušit přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnictví

6. 11. 2023 17:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Pavel Dvořák (KDAIZ, ČVUT FJFI)

Popis

"Acceptance", "commissioning" a periodické kontroly kvality jsou normálně jednou z hlavních odpovědností radiologických fyziků (RF) a tedy kvalifikovaný (klinický) RF by neměl mít vůbec problém tyto činnosti zvládnout. Kvalifikaci získává "atestací". Aktuální systém, minimálně v případě zkoušek dlouhodobé stability (ZDS), dubluje tento "standardní" koncept "odpovědnosti RF", což m.j. vede minimálně ke složitostem jako např., že "ZDS se doporučuje provádět v polovině času mezi ročními zkouškami provozní stálosti (ZPS)". Trendem (dílčích změn) relevantní legislativy posledních let je určitě posilování role lokálních RF a to i v rámci systému PZ a ZDS, což dále zpochybňuje smysl udržování paralelní kvalifikace (zvláštní odborná způsobilost – ZOZ) a tří kategorií zkoušek zdrojů ionizujícího záření (ZIZ) ve zdravotnictví. Toto jsou základní argumenty pro revizi celého systému včetně zvážení kompletního zrušení PZ, ZDS a příslušné ZOZ. V případě pochybností (zejména SÚJB jako gestora legislativy) o dostatečné úrovni "atestace" lze určitě zvážit a prosadit revizi specializačního vzdělávání (vedoucího k "atestaci") včetně (zavedení praktické) zkoušky jako efektivnější systém – bez duplicitní kvalifikace (ZOZ). Navíc stávající systém kontrol/inspekcí včetně povinnosti předkládat dokumentaci k ZPS dává víc než dostatečné možnosti ohlídat kvalitu pracoviště včetně reálné kompetence pracovníků i provedených ZPS. Související systém kategorizace odbornosti pro ZOZ resp. zkoušky ZIZ, definovaný nad rámec právních předpisů, vykazující snahu o hlubokou diferenciaci, navíc s častými změnami, které přirozeně mohou zpochybňovat odbornosti dosavadních osvědčení, také nepřispívá k robustnosti a důvěryhodnosti celého systému. Pokud má být systém ZOZ zachován, tak jednodušší a robustnější systém kategorizace odborností by byl přínosem. Motivací tohoto příspěvku je otevření širší diskuze se zvážením revize systému, která by mohla/měla vést k vyšší efektivitě, jednoduchosti, robustnosti a důvěryhodnosti a to bez újmy na šířce i hloubce pokrytí kontrol kvality ZIZ ve zdravotnictví.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Pavel Dvořák (KDAIZ, ČVUT FJFI)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.