6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Rádiologické aspekty kontaminácie ochudobneným uránom

7. 11. 2023 12:20
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Popis

V súvislosti s používaním munície s ochudobneným uránom sa vedú spoločenské diskusie ohľadne dopadu na zdravie ľudí a následkov kontaminácie prostredia. V mediálnom prostredí sa objavuje celé spektrum názorov, ktoré na jednej strane neberú rádiologické následky vôbec do úvahy a na druhej strane s použitím tejto munície spájajú zdravotné komplikácie a zvýšený výskyt rakoviny u vojakov a civilistov z krajín, kde došlo k použitiu uránovej munície v minulosti. Médiá sa snažia vysvetľovať, či sa jedná o jadrovú zbraň, špinavú nálož (dirty bomb), alebo o konvenčnú vysokoprieraznú muníciu, porovnateľnú s nábojmi s obsahom volfrámu, bez akýchkoľvek pridaných rizík. V príspevku sa uvádzajú informácie o prístupe k hodnoteniu rizika vydaných medzinárodnými organizáciami WHO (World Health Organization) a UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) doplnenú o názory a hodnotenia z odborných publikácií. Sú uvedené rozdiely medzi ochudobneným uránom a prírodným uránom ako zdrojov ožiarenia. Sú analyzované možné situácie ožiarenia s následnou vnútornou kontamináciou vdychovaním aerosólov vytvorených následkom výbuchu.
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu EU DELISA-LTO (No.101061201).

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Spoluautoři

Branislav Stríbrnský (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA) Prof. Vladimír Slugeň (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.