6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Nové možnosti monitoringu nanopartikulí kyseliny hyaluronové v radiobiologii

7. 11. 2023 14:30
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany)

Popis

Cílem naší práce je objasnit mechanizmy interakce modifikovaných nanočastíc vyrobených z kyseliny hyalurové v organizmu a popsat jejich účinnost při radiačně indukovaném poškození. Cílenější zaměření naší práce je především na radiační poškození plic, protože expozice plic ionizujícímu záření vede k nevratné fibrotizaci plicní tkáně – radiační fibróze, která je často vedlejší komplikací po radioterapii v oblasti hrudníku.
Kyselina hyaluronová je polysacharid, který je hlavní složkou extracelulární matrix. V organizmu se účastní regulací různých biologických buněčných a reparačních procesů. Jedním z jejich možných uplatnění v biomedicíně je oblast radioprotekce, kdy využíváme aplikace čistých nebo funkcionalizovaných nanočástic (např. s mitigátory nebo radioprotektivními látkami) pro zmírnění / eliminaci radiačního poškození.
Byla provedena rozsáhlá in vitro studie odpovídající na otázky bezpečnosti nanopartikulí kyseliny hyaluronové a jejich stability po interakci s ionizujícím zářením. Po slibných výsledcích jsme přešli na studie na experimentálním myším modelu, kde byly ustanoveny jednotlivé techniky pro monitoring interakce nanopartikulí kyseliny hyaluronové se savčím organismem.
Kromě změn v hlavních lymfocytárních populacích jsme se zaměřili na vizualizaci vazby nanopartikulí s buňkou pomocí fluorescenční mikroskopie, dále jejich detekci pomocí metody průtokové cytometrie a v neposlední řadě na optické zobrazení pomocí in vivo celotělového imaging přístroje IVIS® Spectrum System. Sdělení se zaměří na ukázky detekce nanopartikulí výše uvedenými metodami.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany)

Spoluautoři

Dr. Jiří Šinkora (Becton Dickinson Czechia, s.r.o.) Dr. Lenka Jandová (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové) Dr. Jana Čížková (Univerzita obrany) Zuzana Bílková (Univerzita Pardubice) Lucie Korecká (Univerzita Pardubice) Nikola Matějková (Univerzita Pardubice) Dr. Anna Carrillo (Univerzita Pardubice)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.