6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Radiochemické stanovení hmotnostních aktivit vybraných přírodních radionuklidů v pevných NORM

10. 11. 2023 10:05
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Alena Kelnarová

Popis

Požadavky na stanovení přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona (zkráceně NORM) jsou formulovány v Doporučení SÚJB DR-RO-5.3. V pevných NORM se jedná o stanovení 10ti radionuklidů: $^{238}U$, $^{234}U$, $^{230}Th$, $^{226}Ra$,$^{228}Ra$, $^{210}Pb$ $^{210}Po$ ,$^{232}Th$, $^{228}Th$, $^{40}K$.
Toto stanovení se standardně provádí pomocí polovodičové spektrometrie gama s vysokým rozlišením. Obsah radionuklidů, které nelze spektrometrií gama stanovit, je odhadován. Pro získání doplňujících informací o rovnováhách v uranové a thoriové přeměnové řadě byly na Oddělení radiochemie SÚRO vypracovány metodiky pro stanovení jednotlivých izotopů radiochemickými metodami. Metodiky vycházejí z publikací IAEA i z vlastních zkušeností a možností laboratoře. Stanovení se provádí po chemické separaci spektrometrií alfa ($^{238}U$, $^{235}U$,$^{234}U$, $^{232}Th$, $^{230}Th$, $^{228}Th$ a $^{210}Po$) a měřením na proporcionálním detektoru ($^{210}Pb$). Účinnost separace je vypočítána pomocí monitorů výtěžku $^{232}U$,$^{229}Th$ a $^{209}Po$.
Příspěvek představuje pracovní postupy radiochemického stanovení zmíněných radionuklidů a porovnává takto získané výsledky s výsledky měření na Oddělení spektrometrie gama SÚRO a může přispět ke specifikaci koeficientů charakterizujících míru nerovnováhy, které mohou sloužit ke zvýšení exaktnosti odhadu obsahu radionuklidů, které nelze stanovit spektrometrií gama.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Spoluautor

Ivan Hupka (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.