6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Monitorování radionuklidů v okolí JE Temelín v letech 2000-2022

8. 11. 2023 10:35
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

Přednášející

Lenka Thinová (FJFI ČVUT v Praze)

Popis

Zajímavý soubor dat hmotnostních koncentrací Cs-137 ve vzorcích lesního humusu, kůry borovice, mechu, borůvek a hub za více než 20 let monitorování umožňuje spolu s měřením polí fotonového záření na vybraných bodech monitorovací sítě sledovat nezávisle radiační situaci v okolí JE Temelín.Celkem bylo za dobu monitorování odebráno a změřeno více než 3700 vzorků a provedeny stovky měření gama spektrometrie in situ.Měřené a kontinuálně klesjící koncentrace Cs-137 pocházejí z doby po havárii v černobylské jaderné elektrárně a sledování poklesu koncentrací odpovídá úbytku radioaktivity v životním prostředí s časem v závislosti na podmínkách v daném monitorovacím bodě.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Lenka Thinová (FJFI ČVUT v Praze)

Spoluautoři

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze) Kamila Johnová (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze) Ondřej Kořistka Radim Možnar (FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.