6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Problematika stanovení přepočtových koeficientů v oční dozimetrii

7. 11. 2023 9:45
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína 2. část

Přednášející

Zdenka Balogová

Popis

Dosavadní konzervativní odhad dávky na oční čočku z celotělového dozimetru je pro vybrané radiační pracovníky již vnímán jako nedostatečný a tak jsou dovybavováni očními dozimetry. Primárně se jedná o lékaře účastnící se delších operací s využitím ZIZ (intervenční radiolog, intervenční kardiolog). Nošení dalšího dozimetru se ukazuje pro řadu lékařů jako nekomfortní a na základě již provedených měření je zřejmé, že nemusí být zaručen ani přesnější odhad dávky na oční čočku a proto jsme se v rámci této studie zaměřily na hledání metody, jak získat takový odhad, který by lépe korespondoval se skutečnou radiační zátěží oční čočky uvažovaných radiačních pracovníků. K měření byly použity termoluminiscenční dozimetry umístěné přímo v místě oční čočky v antropomorfním fantomu (ATOM typ 701 – D). Současně s měřením dávky na oční čočku byl fantom vybaven i standartním celotělovým dozimetrem umístěným na referenčním místě. Zpřesnění odhadu by mělo být realizováno tím, že hodnoty dávky byly měřeny pro 7 klinicky nejpoužívanějších geometrií, které se skutečně využívají při intervenčních výkonech. Pak z poměru změřených hodnot dávky na oční čočku a celotělového dozimetru a uvážením zastoupení jednotlivých geometrií by mělo být možné v klinické praxi stanovit dávku na oční čočku přepočtem z osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) z celotělového dozimetru.
Financováno z IG204701 Nemocnice Na Homolce.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Jana Tamášová (Nemocnice Na Homolce) paní Lenka Borovičková (Nemocnice Na Homolce) Zdenka Balogová

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.