6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Důsledky kosmického záření a slunečního UV záření pro zemskou biosféru

10. 11. 2023 8:30
30min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Zvaná přednáška Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

Popis

Kosmické záření hraje důležitou roli v atmosférických procesech. Účinky kosmického záření a slunečního UV záření, posílené antropogenními emisemi, mohou mít významný vliv na oslabování ozónové vrstvy a v důsledku toho i na biosféru a naše zdraví. Pro kvantifikaci vztahu mezi kosmickým zářením, poškozováním ozonové vrstvy a antropogenními emisemi a pro posouzení dopadu kombinovaného sekundárního kosmického záření a UV záření na lidské zdraví je třeba vyvinout potřebné nástroje, metodiky a metrologický rámec. Toto si klade za cíl i EPM projekt 21GRD02 BIOSPHERE (Metrology for Earth Biosphere: Cosmic rays, UV radiation and fragility of ozone shield), který kombinuje pozorování pomocí moderních družicových technologií a měření pomocí pozemních monitorovacích systémů s vědeckými znalostmi v oblasti biologie, chemie, životního prostředí a radiační ochrany.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.