6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Pokračovanie projektu APVV-21-0170 v oblasti rozšírenia národného etalónu dozimetrických veličín neutrónov

8. 11. 2023 14:40
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Prezentace firem a postery

Přednášející

Andrej Javorník (Slovenský Metrologický Ústav)

Popis

Slovenský metrologický ústav pokračoval v roku 2023 v činnostiach na projekte APVV s názvom „Rozšírenie národného etalónu v kľúčovej oblasti pre hospodárstvo SR“, čím nadviazal na prvotné činnosti z predošlého roka. Hlavným prínosom projektu je vybudovanie primárneho etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov, čím sa zabezpečí realizácia jednotky na najvyššej úrovni a súčasne bude možné merať ďalšiu veličinu, anizotropiu, na dostatočnej metrologickej úrovni. Doposiaľ sa podarilo zabezpečiť všetky kľúčové položky vybavenia pre primárnu metódu stanovenia emisie neutrónov od neutrónových žiaričov v neutrónovom laboratóriu SMÚ. Technická kompletizácia, prvotné testy zostavy a úzka spolupráca s kolegami z ÚJFI FEI STU a ÚM SAV prispeli k získaniu niektorých ďalších predbežných výsledkov. Popri dobrým predpokladom k realizácii aktivácie mangánu prostredníctvom reakcie $^{55}Mn$(n,γ)$^{56}Mn$ v mangánovej guli a presnejšiemu vypočítaniu účinnosti záchytu neutrónov na atómových jadrách mangánu pomocou Monte Carlo metód (MCNP6, SCALE) sa podarilo vyrobiť aj zariadenie na automatické meranie anizotropie F$_{(θ)}$, ktorá popisuje smerovú závislosť neutrónových žiaričov. Získanie informácie o emisií, resp. anizotropii neutrónových žiaričov na dostatočnej metrologickej úrovni a začlenenie metodiky stanovovania týchto veličín prostredníctvom vypracovania pracovných postupov na SMÚ sú hlavnými cieľmi prebiehajúceho projektu APVV-21-0170.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Pavol Blahušiak (Slovenský metrologický ústav) Jarmila Slučiak (Slovenský metrologický ústav) Andrej Javorník (Slovenský Metrologický Ústav) Matej Krivošík (Slovenský metrologický ústav) Jakub Luley (Slovak University of Technology in Bratislava) Branislav Vrban (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia) Vendula Filová (Institute of Nuclear and Physical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava) Štefan Čerba (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.