6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Spektrometer rýchlych neutrónov založený na reakcii (n,p)

9. 11. 2023 16:30
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Pavol Ragan (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)

Popis

Neutrónový spektrometer založený na konverzii neutrón-protón je určený na podrobnejšie, až bodové mapovanie spektier energií intenzívnejších zdrojov rýchlych neutrónov (energia nad 1 MeV). Na konverziu neutrón-protón sa použila jadrová reakcia (n,p). Monte Carlo metódou (MCNPX kód) sa simulovala závislosť účinnosti konverzie monoenergetických rýchlych neutrónov na spektrá energií protónov. Spektrá energií konverzných protónov tvoria maticu odpovedí potrebnú na výpočet spektier energií neutrónov dopadajúcich na filter z materiálov s dostatočne vysokými účinnými prierezmi, ako je napríklad Ni. Integrálne toky protónov sa na spektrum energií neutrónov dekonvolovali pomocou iteračného postupu, kód SAND-II.
Navrhovaný spektrometer bol testovaný Monte Carlo simuláciami na spektrách rýchlych neutrónov izotopického zdroja Am(Be) a neutrónového generátoa T(d,n).

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

pan Marko Fülöp (ABRS s.r.o.)

Spoluautoři

Andrea Šagátová (Slovenská Technická Univerzita, Bratislava, SR) Ivan Benkovský (Univerzita Komenského, Bratislava) Pavol Ragan (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava) Igor Gomola (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) L. Foltínová (Ekonomická univerzita, Bratislava)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.