6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Metrologický projekt TraMeXI: Návaznost v dozimetrii rentgenového zobrazování v medicíně

6. 11. 2023 17:45
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína 1. část

Přednášející

Jana Šmoldasová (Český metrologický institut)

Popis

Rentgenové zobrazování v medicíně tvoří největší složku ozáření z umělých zdrojů ionizujícího záření. Důsledná kvantifikace dávky pomocí kalibrovaného dozimetrického zařízení je nezbytná pro zajištění bezpečnosti pacientů. Současné postupy používané kalibračními laboratořemi, založené na příslušných standardech a mezinárodních protokolech, plně nezohledňují nejnovější technický vývoj v oblasti rentgenového zobrazování.
Český metrologický institut (ČMI) se účastní evropského metrologického výzkumného projektu TraMeXI (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry; 2023-2026), který se zabývá posouzením stávajících podmínek pro kalibraci dozimetrů a návrhem aktualizovaných měřicích postupů. Hlavními cíli projektu jsou a) rešerše polí rentgenového záření v současnosti používaných v lékařském zobrazování a návrh aktualizace referenčních kvalit rentgenového záření pro budoucí revizi relevantních norem, např. IAEA TRS-457, a b) testování několika vybraných rentgenových multimetrů a návrh harmonizovaného postupu jejich kalibrace. ČMI se v projektu zabývá zejména měřením a Monte Carlo výpočty rentgenových spekter a přípravou normativních dokumentů.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jaroslav Šolc (Český metrologický institut)

Spoluautoři

Jana Šmoldasová (Český metrologický institut) pan Vladimír Sochor (Český metrologický institut)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.