6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Radiouhlíkové datování v boji proti kriminalitě páchané na chráněných živočišných druzích

9. 11. 2023 13:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Kateřina Pachnerová Brabcová

Popis

Pytláctví a nelegální obchod s ohroženými živočichy a rostlinami je závažný trestný čin, který nahrává riziku přenosu zoonóz, má ničivé dopady na legální ekonomiku států a v krajním případě je příčinou vymírání některých druhů. Příslušná legislativa většinou stanoví přelomový rok původu artefaktů z tkání ohrožených druhů, který rozhoduje, zda je takový artefakt obchodovatelný, tedy dostatečně starý, nebo ne. Jako nástroj k získání evidence je často jedinou možností radiouhlíkové datování.
Vlivem atmosférických testů jaderných zbraní došlo v polovině 20. století k prudkému zvýšení aktivity 14C, které se na radiouhlíkové kalibrační křivce projevuje výrazným maximem, tzv. bombovým píkem. Strmé části kalibrační křivky znamenají pro radiouhlíkové datování příslušných vzorků možnost velkého časového rozlišení. Na druhou stranu datování takových vzorků poskytuje téměř vždy dvojznačný výsledek, neboť dojde k průmětu výsledku stanovení 14C na rostoucí i klesající část kalibračního bombového píku.
V případě zkoumání tkání zvláště chráněných druhů je možným řešením analýza alespoň dvou vzorků ve známém relativním chronologickém vztahu (mladší/starší), což většinou umožňuje vyloučit jeden z průmětových intervalů a zúžit výsledek datování. Příspěvek představí možnosti relativní chronologie různých tkání i druhů.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Kateřina Pachnerová Brabcová Jitka Kufnerová (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Markéta Petrová (Ústav jaderné fyziky AV ČR) David John (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Vojtěch Valášek (UJF AV ČR) Ivo Světlík (ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.