6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Optimalizace při snižování koncentrace radonu ve školách - případové studie

10. 11. 2023 12:05
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Ivana Fojtíková (Státní ústav radiační ochrany)

Popis

Optimalizace je jeden ze základních principů radiační ochrany. Spoléháme na ni zejména v oblasti existujících expozičních situací, kde nejsou stanoveny limity, ale pouze referenční úrovně. Takovou situací je například ozáření od radonu ve stavbách k bydlení a na pracovištích, kde je optimalizace podle legislativy povinná vždy při překročení referenční úrovně 300 Bq/m$^3$.
V příspěvku budou představeny vybrané případové studie postupu optimalizace ozáření od radonu po realizaci protiradonových opatření při výstavbě nebo ve stávajících objektech. Případy byly řešeny v uplynulých letech na odboru přírodních zdrojů SÚRO a ve všech přetrvávala po provedení opatření situace nadměrného ozařování obyvatel a pracovníků od radonu.
Jednotlivé typové případy demonstrují různé přístupy a technické nástroje využitelné při snižování ozáření od radonu v budovách. Ve všech se podařilo za únosné náklady snížit objemovou aktivitu radonu pod referenční úroveň.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Ivana Fojtíková (Státní ústav radiační ochrany)

Spoluautoři

Aleš Froňka (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) pan Jan Hradecký (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Jan Lenk (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Karel Jílek (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Ondřej Pařízek Radim Možnar (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Štěpán Froňka (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.