6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Stanovení efektivní dávky od radonu a jeho produktů přeměny na podzemních pracovištích - poznatky z praxe

10. 11. 2023 10:35
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Kateřina Navrátilová Rovenská (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Popis

V ČR se při měření a hodnocení ozáření na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu postupuje podle Doporučení DR-RO-5.5 vydaným SÚJB. Metodiky pro měření objemové aktivity radonu na pracovišti jsou, dle zjištění pracovní skupiny WP2 projektu RadoNorm, rozpracovány ve většině členských států EU. Zatímco Doporučení SÚJB podrobně popisuje postup měření na pracovištích jak v budovách, tak i v podzemí, metodiky v mnoha členských státech EU jsou často obecné a nepostihují specifika některých typů pracovišť či režimu pracovníků.

Cílem experimentální práce bylo prověřit vliv různých přístupů k měření objemové aktivity radonu a objemové aktivity produktů přeměny radonu na podzemním pracovišti na stanovení efektivní dávky pro pracovníka, který zde vykonává práci. Měření proběhla ve dvou historických dolech, které jsou zpřístupněny pro veřejnost. Vybraná podzemní pracoviště se liší typem větrání, jedno je větráno přirozeně, druhé je větráno v době pobytu pracovníků nuceným větráním v přetlakovém režimu.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Kateřina Navrátilová Rovenská (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Spoluautoři

Jan Hradecký (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Karel Jílek (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Radim Možnar (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Štěpán Froňka (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.