6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Koncepční otázky nakládání s RAO v ČR

8. 11. 2023 8:30
30min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Zvaná přednáška Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přednášející

Radek Trtílek (ÚJV)

Popis

Přednáška shrnuje aktuální koncepční otázky nakládání s RAO v ČR v kontextu předpokládané výstavby nových jaderných zdrojů včetně malých modulárních reaktorů (SMR), urychleného vývoje hlubinného úložiště (HÚ) a evropských zkušeností s vyřazováním jaderných elektráren. Jednou z nich je dispozice ukládacích kapacit úložišť RAO a jejich dostupnost v čase včetně vazby na zahájení provozu HÚ. S tím souvisí otázka, zda rozšiřovat kapacitu stávajících přípovrchových úložišť a zda řešit ukládání velmi nízko aktivních odpadů (VLLW) z vyřazování samostatně. Související zamyšlení se týká změny přístupu k vyřazování: jaké jsou argumenty pro upřednostnění okamžitého vyřazování před postupným. Společně pak všechna tato témata mají klíčový vliv na délku provozování HÚ jako jaderného zařízení. Samostatnou záležitostí k posouzení je volba a uplatnění pokročilých technologií pro zpracování provozních RAO z nových bloků. Cílem přednášky není dát na tyto otázky odpovědi, ale ukázat souvislosti jejich řešení.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.